3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

Præcision. Nøjagtighed. Effekt

3. Sikkerheds- & Ballistikafdeling består af Skydebaneinspektoratet, samt sektionerne for Direkte og Indirekte Skydende Våben

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

3. SIKKERHEDS- & BALLISTIKAFDELING

3. Sikkerheds- & Ballistikafdeling udgør Hærens formelle ekspertise og fagansvarlige indenfor sikkerhed i forbindelse med skydning med kinetiske våben og den tilhørende ammunition – I såvel krig som fred. Ingen ammunition kommer til anvendelse i Hæren, uden først at have været igennem grundige tests ved 3.Afdeling.

3. Sikkerheds- & Ballistikafdeling ledes af Afdelingschef og Skydebaneinspektør, Overingenør Per Mørkeberg. Han støttes i sine ledelsesopgaver af Afdelingsbefalingsmand, Seniorsergent Lars Holm Mortensen.

 

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

OPGAVER

Afdelingen gennemfører en lang række test- og forsøgsaktiviteter for hele Forsvaret og andre offentlige myndigheder. Dette omfatter ballistiske tests, herunder lyd- og lydtryksmålinger i relation til ammunition samt andre ballistiske problemstillinger.

Afdelingen udgør desuden Hærens ekspertise i salutering med sortkrudt og rådgiver hele Forsvaret indenfor dette område. 3.Sikkerheds- & Ballistikafdeling er således en aktiv medspiller ved regimentets saluteringsopgaver for Kongehuset.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

SKYDEBANEINSPEKTORATET

Det er Afdelingschefen i 3 SIKKERHEDS- OG BALLISTIKAFDELING, der er Forsvarets Skydebaneinspektør. Skydebaneinspektøren har det overordnede ansvar for Forsvarets skydebaneanlæg. Det er Skydebaneinspektorartet, der udarbejder “Instruks for Skydebanens brug” ved samtlige af Forsvarets skydebaner.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

Direkte Skydende Våben sektionen

Direkte Skydende Våbensektionen (DSV) beskæftiger sig med al den ammunition, der under normale forhold anvendes til direkte skydning mod et mål. Alle kalibrer lige fra 5,56 mm SKPT til GV M/10 og til 120 mm APFSDS til Leopard 2, er en del af sektionens ansvarsområde.

DSV støtter med viden, test og afprøvning, i forbindelse med genanskaffelse eller nyanskaffelse af ammunition. Ved fejl på ammunition, har DSV det tekniske udstyr til at afprøve ammunitionen, jævnfør gældende NATO-standarder.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling

Indirekte Skydende Våben sektionen

Indirekte Skydende Våbensektionen (ISV) beskæftiger sig med forsøgs- og måleopgaver, primært inden for våben og ammunition til ART og MT, i samarbejde med 1. Artilleriafdeling og Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse. Derudover støtter vi ofte andre afdelinger ved Danske Artilleriregiment, samt andre enheder i Forsvaret. ISV kan støtte med en bred vifte af målinger, herunder ballistiske målinger, lyd-, tryk- og accelerationsmålinger samt pejling af nedslag og detonationer.

ISV Sektionen har en central rolle i indfasningen af de nye 155mm CAESAR artilleripjecer og CARDOM 120mm tunge morterer.