2. Kapacitetsafdeling

2. Kapacitetsafdeling

STYRKE VED KVALITET

2. Kapacitetsafdeling er både artilleriets uddannelsesenhed og Hærens tværgående multi-tool.

2. Kapacitetsafdeling er Hærens schweitzerkniv med en bred vifte af kapaciteter. Afdelingen ledes af Afdelingschef, Oberstløjtnant L.K.L. Kristensen, der støttes i opgaven af Afdelingsbefalingsmand, Chefsergent Niels Mølleskov. 2. Kapacitetsafdelings motto er; “STYRKE VED KVALITET”.

2. Kapacitetsafdeling

Vores opgaver

2. Kapacitetsafdeling er en bredt sammensat enhed, der dækker specialer indenfor uddannelse og udvikling.

Således er det 2. Kapacitetsafdeling, der har ansvaret for uddannelse af de værnepligtige i Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende videreuddannelse i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt Konstabelgrunduddannelsen.

2. Kapacitetsafdeling har ligeledes til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri, ligesom Hærens Simulationscenter også hidrører her.

Det er i 2. Kapacitetsafdeling vi finder dele af Hærens tværfaglige områder, som f. eks hånd- og panserværnsvåben, uniform, personlig beskyttelse, pansrede hjulkøretøjer og stabiliserede våbensystemer samt disses tværgående faglæreruddannelser f. eks indenfor skydning og panser.

Dele af 2.Kapacitetsafdeling bygger således videre på den faglige ekspertise fra det tidligere Hærens Kampskole (HKS) og Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC).

2. Kapacitetsafdeling

1 HBUBT, “MYSUNDEBATTERIET”

Mysundebatteriet er de fleste artilleristers første møde med Danske Artilleriregiment. Her uddanner vi de værnepligtige i Hærens Basisuddannelse af fire måneders varighed to gange årligt.

Aktiviteterne ved Mysundebatteriet omfatter grundlæggende militær uddannelse, herunder både aktiviteter på garnison, i felten og på skydebanen. Af større aktiviteter gennemføres der fire øvelser og en skydeperiode per hold.

Batteriet ledes af Batterichef, Kaptajn Davor R Pejic, støttet af Batteribefalingsmand, Seniorsergent Christina B. Nielsen.

Batteriets motto er “Stærkest Sammen!”

2. Kapacitetsafdeling

4. LUFTVÆRNSBATTERI

Luftværnsbatteriet består på nuværende tidspunkt af et projektteam. Teamet bistår i dagligdagen primært Udviklings- og Planlægningsstaben og Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse (FMI) i relation til anskaffelsen af Hærens kommende luftværn. Parallelt hermed, gennemføres der uddannelse og kompetenceudvikling af batteriets medarbejdere i ind- og udland, primært indenfor luftværnsspecifikke områder.

Batteriet ledes af Batterichef, Major Per K. Atzen.

Batteriets motto er; “Spejdende mod himlen”

 

Command Team Batteri Dinesen

5. UDDANNELSESBATTERI, “BATTERI DINESEN”

Batteri Dinesen er næste trin i soldatens vej til at blive professionel artillerist. Batteriet gennemfører to gange årligt Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse samt den særlige Konstabelelevuddannelse og har i forbindelse med disse, den væsentlige opgave at hverve egnede soldater til 1. Artilleriafdeling og Hæren.

Batteri Dinesen gennemfører tillige artilleriets Tjenestegrensmodul 1 for befalingsmænd som sikrer videreudvikling af regimentets sergenter og klæder dem på til at være gruppeførere i HRU.

Batteriet ledes af Batterichef, Kaptajn Christian R. Nissen-Petersen, som støttes af Batteribefalingsmand, Seniorsergent J. Fynbo Pedersen.

Batteriets motto er; “Alsidige og Dygtige”

 

2. Kapacitetsafdeling

S7, “Hærens tværgående kapaciteter”

Hærens tværfaglige områder som f. eks hånd- og panserværnsvåben, uniform, personlig beskyttelse, pansrede hjulkøretøjer og stabiliserede våbensystemer samt disses tværgående faglæreruddannelser og inspektionsvirksomhed.

S7  består af  faggrupperne KAMP og PANSER der bygger videre på den faglige ekspertise fra det tidligere Hærens Kampskole og Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.

S7  ledes af Major Ole Tang.

 

 

2. Kapacitetsafdeling

Faggruppe Panser

Faggruppe Panser er Hærens fagansvarlige indenfor beskyttelse af køretøjer og opsiddet personel, pansrede hjul- & bæltekøretøjer, køretøjssystemer (Stabiliserede våbensystemer, Røgkaster & våbenaffutager, Køretøjskamerasystemer), mobil væltetræner, navigationssystemer (DAGR, ERGR, RSR), SIKPAN samt tilhørende kursusvirksomhed og inspektionsvirksomhed.

2. Kapacitetsafdeling

Faggruppe Kamp

I Faggruppe Kamp beskæftiger man sig med udvalgte sagsområder inden for håndvåben med tilbehør samt ammunition, panserværn, optik, håndgranater, bomber og pyroteknik, beskyttelses- og anden enkeltmandsudrustning, energiløsninger, rygsække og bæresystemer, uniformer og anden påklædning, uddannelseshjælpemidler samt tilhørende kursusvirksomhed og inspektionsvirksomhed.

Samlet set de faktorer, der gør soldaten i stand til at løse sine opgaver på kamppladsen, kæmpe og vinde.

Faggruppens motto er; “Præcision før hastighed”

2. Kapacitetsafdeling

Hærens Simulationscenter

Hærens Simulationscenter (HSIMC) varetager Hærens interesser indenfor simulation og arbejder med sagsområder inden for simulation fra enkeltmand til divisions niveau samt med garnisonsskydesimulator og laser duel system.

Som en del af HSIMC etableres der decentrale simulationsfaciliteter (DSIMFAC) ved alle Hærens garnisoner. Disse forbindes via et simulationstræningsnetværk og indeholder hver især én af Hærens nye garnisonsskydesimulatorer (GSIMS), et simulationslokale med arbejdsstationer integreret med HTK/LC2IS samt tjenestegrensspecifikke funktionssimulatorer.

HSIMC understøtter endvidere gennemførelse af øvelser i såvel Hærens Taktiske Træner beliggende på Oksbøl Kaserne som rundt om i både Danamark og ved udsendte/udstationerede enheder.

Hærens Simulationscenter ledes af Major Ole K. Ladefoged.