1. Artilleriafdeling

1. Artilleriafdeling

INGEN TVIVL - INGEN TØVEN

1. ARTILLERIAFDELING ER HÆRENS KNYTNÆVE

1. Artilleriafdeling er en operativ enhed under Hærens 1. Brigade. Det er 1. Artilleriafdeling, der opstiller, uddanner og indsætter ildstøttebatterierne i brigadens kampbataljoner.  1. ARTILLERIAFDELING leverer den taktiske ildstøtte til Brigadens operative enheder. Det er også afdelingens soldater, der leverer styrkebidrag til Hærens indsættelser i Internationale Operationer. Herunder NATO Mission Iraq, KFOR, National Forsvarsplan Letland og Enhanced Forward Presence i Estland.

 

1. Artilleriafdeling

1 ARTILLERIAFDELING

1. Artilleriafdeling indgår i 1. Brigade som brigadeartilleriafdeling og spiller en afgørende rolle i brigadens gennemførelse af ild og bevægelse.

Afdelingen ledes af Afdelingschef, Oberstløjtnant Kenneth Riishøj, der støttes af Afdelingsbefalingsmand, Chefsergent Morten Nørgaard Nielsen.

1. Artilleriafdeling er en taktisk opstillet brigadeartilleriafdeling med tre identiske ildstøttebatterier, en stab med stabsdeling og en S7 uddannelsessektion. Hvert ildstøttebatteri er organiseret, så det kan støtte en kampbataljon og opstille en kanonlinje. Stab og stabsdeling opstiller afdelingens føringsinstallationer, som er integreret i brigadens føringsinstallationer.

I 1. Artilleriafdeling indgår 1. Fløjbatteriet, 2. Nybølbatteriet og 3. Batteri Bardenfleth.

Et ildstøttebatteri består af en batteritrop med Chef og Næstkommanderende, en kommandodeling med kommando-, forsynings- og vedligeholdelsessektioner, en føringssektion med Joint Fires Cells, en observationsdeling med observationshold og Tactical Air Control Party, en tung morterdeling og en kanonlinje med to halvbatterier. Som for afdelingsniveauet er batteriernes føringsinstallationer integreret i kampbataljonernes føringsinstallationer.

 

1. Artilleriafdeling

1. FLØJBATTERIET

1. Fløjbatteriet er et moderne ildstøttebatteri med lange og stolte traditioner. Batteriet, hvis motto er “Fløjbatteriet sætter standarden”, kan føre sin historik tilbage til 1767.

Historisk har 1. Fløjbatteri været placeret på opstillingens højrekant, hvilket betød at her var det batteri, de andre skulle rette ind efter. Batteriet gjorde sig bemærket både ved slaget ved Mysunde i 1850 under Første Slesvigske Krig og ved kampene om Als i 1864.

I nyere tid har batteriet haft artillerister udsendt til ISAF Missionen i Afghanistan, KFOR i Kosovo og et løbende instruktørbidrag til Operation Inherent Resolve i Irak.

I dag er 1. Fløjbatteriet et moderne ildstøttebatteri med både 120mm tung morter og 155mm haubits. Hertil kommer kommer en observationsdeling og et Tactical Air Control Party til koordination og integration af luftstøtte på kamppladsen.

Batteriet ledes af Batterichef, Kaptajn Casper V. Nielsen, der støttes i ledelsesopgaven af Batteribefalingsmanden, Seniorsergent Jan H. Andersen.

1. Artilleriafdeling

2. Nybølbatteriet

2. Nybølbatteriet tager navn efter slaget ved Nybøl 28. maj 1848, hvor batteriet udmærkede sig i den danske sejr over de tyske forbundstropper.

I slaget ved Nybøl havde netop artilleriet stor betydning for succesen i det danske udfald. Slaget startede ved Dybbøl Mølle, hvor det lykkedes de danske soldater at slå modstanderen helt tilbage til deres gamle stillinger ved Nybøl Mølle. Her blev der udkæmpet en lang og voldsom artilleriduel med et styrketal på 5 pjecer mod modstanderens 16. Alligevel kunne de danske soldater holde denne linje, indtil det blev besluttet at forlade denne.

I dag er 2. Nybølbatteriet et moderne ildstøttebatteri med både 120mm tung morter og 155mm haubits. Hertil kommer kommer en observationsdeling og et Tactical Air Control Party til koordination og integration af luftstøtte på kamppladsen.

Batteriet ledes af Batterichef, Kaptajn Mathias Carlsen, som støttes af Batteribefalingsmand, seniorsergent Daniel Nakskov.

 

Batteriets motto er; “AD DAMNAM VELOCITATEM – FERITE!” Løst oversat betyder det; “Til Helvede med mundingshastigheden – SKYD!”

1. Artilleriafdeling

3 Batteri Bardenfleth

3. Batteri Bardenfleth tager navn efter den navnkundige Kaptajn Addo Løvenørn Bardenfleth, der var Batterichef for 3. Batteri under 1. Verdenskrig.

I dag er 3. Batteri Bardenfleth et moderne ildstøttebatteri med både 120mm tung morter og 155mm haubits. Hertil kommer kommer en observationsdeling og et Tactical Air Control Party til koordination og integration af luftstøtte på kamppladsen.

I dag ledes 3. Batteri af Batterichef, Kaptajn Henrik Juulmann, der støttes af Batteribefalingsmand, Seniorsergent Claus Joensen.

 

Batteriets motto er; Cannae nostra faece non agunt”

MODERNE ILDSTØTTEKAPACITETER.

På den moderne kampplads er hastighed og mobilitet afgørende faktorer for operationens succes. Med ildstøttebatteriernes moderne og slagkraftige materiel kan vi levere den ønskede effekt til støtte for de landbaserede frontenheder.

Professionel artillerist på Oksbøl Kaserne

Vi har en bred vifte af forskellige jobs på Oksbøl Kaserne, inden for alle personelgrupper.

1. Artilleriafdeling

OKSBØL KASERNE – DANMARKS SMUKKEST BELIGGENDE GARNISON.

1. Artilleriafdeling

Åben Hede

Kom HELT tæt på Hærens moderne kapaciteter og slagkraftige materiel.
1. Artilleriafdeling

Mød vores soldater

Bliv inspireret af vores soldater.