Regimentsstaben

Regimentsstaben

Staben ved Danske Artilleriregiment er organiseret i en klassisk regimentsstruktur.

Regimentsstaben er garant for regimentets drift under såvel fred, som krise og krig.

Personel i Regimentsstaben dækker graderne fra major til konstabel samt et antal civile medarbejdere. Det er fagligt højt specialiserede medarbejdere, der sammen tilsikrer regimentets daglige drift.

Regimentsstaben

Regimentsstaben

Regimentsstaben ledes af Stabschef, Major Søren I. Madsen. Staben udgøres af et antal sektioner, med hver deres speciale.

  • Ledelsessektionen; Leverer almindelig ledelsesstøtte, men det er også her Kontaktofficeren, Presse- & Informationsofficeren, samt KVO-virket er enkadreret. I Ledelsessektionen finder vi også Regimentets Chefsekretær.
  • Administrations- og Personelsektionen; Varetager HR funktioner, løn, ansættelser og afskedigelser og alt, hvad dertil hører.
  • Operationer, Planer og Uddannelse. En travl sektion med mange opgaver. Her arbejder man med en bred opgaveportefølje, der strækker lige fra Åben Hede, til JTAC.
  • Økonomi; Som statslig myndighed er der høje krav til dokumentation og redelighed i vores pengesager. Derfor er Økonomisektionen central i meget af stabens virke.
  • Logistik og Etablissement; I disse år udvider vi Oksbøl Garnison betydeligt, da vi skal huse mange flere arbejdspladser. Det er også i denne sektion vi finder regimentets Arbejdsmiljø- og OPRK rådgiver.
Regimentsstaben

STABENS OPGAVER

Stabens opgaver er mangeartede, men kort fortalt handler det om udvikling og drift af Danske Artilleriregiment. Det er også regimentsstaben, der planlægger og gennemfører Hærens Åben Hede hvert år.