Artilleriets historie

ARTILLERIETS HISTORIE

Danske Artilleriregiment er et nyt, gammelt regiment og selvom vores materiel er state of the art hvad angår ildstøtte på kamppladsen, går vores traditioner mange hundrede år tilbage i tiden.

Danske Artilleriregiment har samlet og dokumenteret Artilleriets Historie i den danske hær

I 2020 fik major Kim Meyer og undertegnede opgaven, at skabe grundlaget for en hjemmeside med Artilleriets Historie. Denne hjemmeside er nu endelig færdig. Hjemmesiden er skabt af dokumenter der bl.a. er fundet i kasser, som stammer fra Artillerikasernen i Århus, 8 Artilleriafdeling, og Kongens Artilleriregiment arkiver, samt indleveret materiale fra tjenestegørende, og pensionerede i Artilleriet.

Der arbejdes nu på at oprette et arkiv under Artilleriets hjemmeside, sådan at man kan læse yderligere om Artilleriets historie.

Vores håb er, at Hærens Kampskole, Hærens Kamp, og Ildstøttecenter samt Oksbøllejrens historie udkommer senere.

 

Spørgsmål til hjemmesiden kan rettes på [email protected]

 

Bjarne I.S, Odgaard

Følg dette link; Artilleriets historie i Danmark