Om os

DANSKE ARTILLERIREGIMENT

#pligtenoglidttil...

Danske Artilleriregiment har siden genoprettelsen i 2019 været garnisoneret på Oksbøl Kaserne.

Den 1. januar 2019 blev Danske Artilleriregiment genoprettet, og Hæren har igen en vigtig våbenart repræsenteret i forsvaret af Danmark. Regimentet hører hjemme på Oksbøl Kaserne, som blev etableret i 1929 som skydelejr for artilleriet, og her 90 år senere er ringen nu sluttet.  Med genoprettelsen af Danske Artilleriregiment kan Oksbøl Kaserne tilbyde en række spændende stillinger, som er med til at gøre kasernen til en attraktiv arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder for de ansatte.

På denne hjemmeside kan du dykke ned i de forskellige facetter af den moderne ildstøtte som våbenart og mere specifikt i de kapaciteter, som Danske Artilleriregiment opstiller, uddanner og indsætter.

Om os

Vores organisation

Danske Artilleriregiment ledes af Regimentschef, Oberst Michael Aksel Villumsen. Regimentschefen støttes i sin ledelsesopgave af Regimentsbefalingsmand, Chefsergent Stefan Ahm.

Danske Artilleriregiment er organiseret i tre væsensforskellige afdelinger, med hver deres opgaveportefølje. Herudover har vi en regimentsstab og et tjenestegrensinspektørelement.

  1. Artilleriafdeling er regimentets operative ildstøttekapacitetet, der er indlejret i 1.Brigade.
  2. Kapacitetsafdeling er regimentets uddannelsesenhed for HBU og HRU, opstillende enhed for Hærens luftværnsbatteri  og Hærens Simulationscenter, ligesom den tillige hermed løser  uddannelses- og udviklingsopgaver på tværs af Hæren.
  3. Sikkerheds- & Ballistikafdeling, der forestår tests, afprøvning og godkendelse af ammunitions- og våbentyper. Det er også i 3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling  vi finder Hærens Skydebaneinspektorat.

Ildstøtteafdelingen varetager doktrinudvikling og har ansvaret for udviklingen af ildstøttevåbnet i Hæren.

Det er regimentsstaben, der varetager den daglige drift.

Om os

Vores opgave

Danske Artilleriregiment er Hærens Centre of Excellence inden for landbaseret ildstøtte. Det er således Regimentschefen, der er Tjenestegrensinspektør for våbenarten.

Det er Danske Artilleriregiment, der udvikler, opstiller og uddanner Hærens moderne ildstøttekapaciteter og leverer den effekt på kamppladsen, der gør at vores soldater kan kæmpe og vinde.

Vi har en bred palette af opgaver og specialer. Først og fremmest er vi leverandør af Hærens tungeste skyts. 155mm ATMOS haubitser, 120mm CARDOM 10 tunge morterer samt PULS raketkastersystem. Hertil kommer vores JTAC’s, der integrerer luftstøtten med indsatsen på landjorden. Det er Danske Artilleriregiment, der leverer den langtrækkende knytnæve til 1 Brigades kampbataljoner.

Det er også hos os man finder Hærens faggrupper indenfor pansrede hjul- og bæltekøretøjer, soldatens bevæbning, udrustning og uniformssystem samt det sidste nye inden for taktisk simulation.

Endelig ligger Hærens Skydebaneinspektorat under vores 3 Sikkerhed- & Ballistikafdeling. Her finder man også sektionerne for Direkte og Indirekte Skydende Våben. Her sikrer omfattende videnskabeligt baserede tests, at den ammunition Forsvaret anvender lever op til de krævede standarder inden for præcision, effekt og sikkerhed.

Pligten og lidt til…

Pligten og lidt til… er Danske Artilleriregiments motto. Det er en tydelig rettesnor og en stærk markør i forhold til den kultur vi ønsker på Oksbøl Kaserne.

Om os

VORES GARNISON

Danske Artilleriregiment er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. I de smukke historiske rammer plejer vi vores traditioner, mens vi former fremtidens ildstøtte på kamppladsen.

Om os

Kasernen

Moderne faciliteter i historiske rammer
Om os

Varde som garnisonskommune

Varde Kommune er hjemsted for Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole, Hjemmeværnsskolen og Danske Artilleriregiment
Om os

Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn

Oksbøl Skyde- & Øvelsesterræn er Danmarks største og bredest anvendelige.