Ildstøtteafdelingen

Ildstøtteafdelingen

Det er Regimentschefen ved Danske Artilleriregiment, der er Hærens Tjenestegrensinspektør for Ildstøttevåbnet. Til at støtte sig i opgaven har han Ildstøtteafdelingen.

Ildstøtteafdelingen

Afdelingen varetager blandt andet doktrinudvikling, implementering og inspektionsvirksomhed ved Hærens ildstøtteenheder.

Ildstøtteafdelingen