Ildstøtteafdelingen

Ildstøtteafdelingen

Det er Regimentschefen ved Danske Artilleriregiment, der er Hærens Tjenestegrensinspektør for Ildstøttevåbnet. Til at støtte sig i opgaven har han Ildstøtteafdelingen.

Ildstøtteafdelingen

Ildstøtteafdelingen varetager blandt andet doktrinudvikling, implementering og inspektionsvirksomhed ved Hærens ildstøtteenheder. Afdelingen bidrager direkte til Danske Artilleriregiments rolle som Hærens centre of excellence for ildstøttetjenesten.

Ildstøtteafdelingen

Afdelingen varetager fagansvaret og den tværgående koordination af tjenestegrenens specialer og bidrager til Forsvarets styrkeudvikling, herunder gennem opnåelse af den krævede balance mellem doktrin, organisation, teknologi og uddannelse inden for artilleri, raketkastere, morterer, luftværn, fly- og helikopterstøtte, samt målopklaring og targeting.

Fagansvaret dækker også overudarbejdelse af uddannelsesgrundlag for ildstøtteenheder; herunder fagspecifikke reglementer, procedurer og håndbøger, samt planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførslen af ildstøttespecifikke kurser, som blandt andet omfatter våbenkurser for officerer og sergenter.

Afdelingen varetager tillige rollen som akkrediteret School House inden for Target Mensuration og Air-Land Integration, herunder med uddannelse og certificering af personel inden for taktisk flystøtte.

Ildstøtteafdelingen bistår regimentschefen i sin rolle som tjenestegrensinspektør inden for ildstøtte, luftværn og tværgående kapaciteter og forestår i den forbindelse kontrolvirksomheden ved enhedernes aktiviteter.

Afdelingen indsamler og samordner erfaringer og viden på baggrund af enhedernes opgaveløsning. De indsamlede data anvendes i udarbejdelsen af af nye direktiver og uddannelsesplaner.

Afdelingen er også bindeleddet til regimentets udenlandske samarbejdspartnere såsom medlemslande i NATO, herunder særligt de nordiske lande.