Tjenestegrensinspektør-elementet

Tjenestegrensinspektør-elementet

Det er Regimentschefen ved Danske Artilleriregiment, der er Hærens Tjenestegrensinspektør for Ildstøttevåbnet.

Tjenestegrensinspektørelementet ved Danske Artilleriregiment

Tjenestegrensinspektørelementet varetager blandt andet doktrinudvikling, implementering og inspektionsvirksomhed ved Hærens ildstøtteenheder.

Tjenestegrensinspektør-elementet